Każdy może założyć stowarzyszenie

family-65678_1280Stowarzyszenia, to szczególnie ważne z punktu widzenia demokracji jednostki o charakterze organizacyjnym. Stowarzyszenie może bowiem założyć każdy, kto skrzyknie grupę osób o podobnych co on zainteresowaniach, celach czy upodobaniach. Stowarzyszenie może mieć charakter organizacji kulturalnej, organizacji politycznej, społecznej czy jakiejkolwiek innej. Stowarzyszenia mają swoją moc prawną, mogą występować o dotacje, zbierać pieniądze, mieć własne konto, z tego też tytułu zobowiązane są do rozliczania się z fiskusem. Jest tylko jeden warunek w tym wszystkim – stowarzyszenia nie mogą na swojej działalności zarabiać.

Każdy, kto chciałby założyć własne stowarzyszenie, powinien na samym początku zapoznać się z prawem odnoszącym się do takich organizacji społecznych. Stosowne zapisy o obowiązkach, obostrzeniach, prawach i zakazach dla stworzysz eń zostały opisane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2989 roku o nazwie „Prawo o stowarzyszeniach”. Oczywiście akt ten podlega w pełni Konstytucji. Powyższej ustawie podlegają następujące podmioty:

  1. Organizacje społeczne działające w Polsce na podstawie umów międzynarodowych. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj Polski Czerwony Krzyż. Stowarzyszenie, które działa w obrębie gospodarki.

  2. Kościoły oraz związki wyznaniowe.

  3. Organizacje religijne.

  4. Komitety wyborcze – przygotowujące kampanie samorządowe, rządowe .

  5. Partie polityczne.

Mówiąc o wszystkich wyżej wymienionych organizacjach, Prawo o stowarzyszeniach jasno nakazuje i wyjaśnia, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym oraz samorządnym organem o charakterze niezarobkowym, które samodzielnie określa swoje działania, statut i co najważniejsze – opiera się na pracy społecznej jego członków.

Mówiąc o stowarzyszeniach, nie warto zapominać o tym, że występuje kilka ich rodzajów. Przede wszystkim możemy wyróżnić:

stowarzyszenia rejestrowe – takowe posiada osobowość prawną, co oznacza, że może przyjmować dotacje, może korzystać ze wsparcia finansowego instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Oczywiście w związku z tym widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenia rejestrowe mogą łączyć się w związki, z tym że do powstania związku potrzebne są co najmniej trzy stowarzyszenia.

stowarzyszenia zwykłe – nie posiada osobowości prawnej, do jego założenia potrzeba zaledwie trzech osób, które zobowiązane są do stworzenia regulaminu stowarzyszenia (nie jest to statut). Takie stowarzyszenie musi mieć także swojego głównego przedstawiciela.

stowarzyszenie ogrodowe – rodzaj stowarzyszenia, który powstał bardzo niedawno – w 2013 roku, w związku z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Taka organizacja może tworzyć ogród działkowy, dzielić go na odrębne działki, zarządzać rodzinnym ogrodem działkowym, zobowiązana jest do stworzenia wewnętrznego regulaminu i jego egzekwowania oraz może prowadzić ewidencję działek.

związek stowarzyszeń – skupia osoby prawne w celach niezarobkowych. Taki związek może zostać powołany przez trzy inne stowarzyszenia, członkami związku stowarzyszeń mogą zostać fundacje lokalne, organizacje turystyczne, spółki prawa handlowego i spółdzielnie, z tym że te dwie ostatnie, wyłącznie jako członkowie tak zwani wspierający.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.