Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

W Polsce funkcjonuje ponad osiemdziesiąt tysięcy organizacji społecznych działających w różnych sektorach. Wiele z nich działa na rzecz osób z różnego typu niepełnosprawnością. Wspomagają one osoby chore w szerokim zakresie. Praktycznie nie ma niepełnosprawności, które nie byłaby wspierana przez działalność konkretnej organizacji społecznej. Na rzecz osób niewidomych i słabowidzących działa Polski Związek Niewidomych, największa tego typu organizacja w kraju. Oferuje ona swoim podopiecznym pomoc prawną i reprezentowanie ich wobec władzy państwowej. Ważnym elementem działalności jest edukacja. Związek organizuje szkolenie, konferencje i warsztaty dla osób słabowidzących. Wydaje czasopisma dla dorosłych i dla dzieci. Dla dzieci są to dwa tytuły: „Światełko” i „Promyczek”, dla starszych „Pochodnia”. Oba są pisane brajlem lub dużą czcionką. Uświadamia ludziom zdrowym problemy, jakie są udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Niezwykle istotnym dla niepełnosprawnych aspektem działalności jest prowadzenie centralnej biblioteki. Znajdujące się w niej książki są podzielone na cztery działy. Czytelnicy mają możliwość wypożyczenia książek mówionych, pisanych brajlem, nagranych w specjalnych systemach. Książki otrzymują za pośrednictwem poczty, ewentualnie pracownik biblioteki dostarcza zamówioną pozycję bezpośrednio do domu. Podobny zakres działalności ma Polski Związek Głuchych, który działa od 1946, tylko dotyczy ona osób niedosłyszących i niesłyszących. Dla swoich członków, których jest około 100 tysięcy, wydaje czasopismo „Świat Głuchych”. Z reguły każda tego typu organizacja działa na rzecz wyrównywania szans osób chorych. Podobnie jest z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Była pierwszą tego typu organizacją, która przejęła na siebie obowiązek reprezentowania osób chorych, a także ich rodziców. Zajmuje się wszechstronną pomocą dla osób z niepełnosprawnością, zarówno dzieci jak i dorosłych. W swoim statucie deklaruje, że dba nie tylko o wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wielu polach, ale dba o ich prawa i wspiera ich w chęci aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Z kolei Fundacja Marka Kamińskiego skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Tworzy i kieruje programami edukacyjnymi. Przygotowuje obozy integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Jest znana z wielu ciekawych akcji np. „Pomóżmy chorym dzieciom spełniać ich marzenia”, która była jednocześnie pierwszą akcją organizacji. W jej efekcie udało się wyremontować oddział chemoterapii dla dzieci w Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes organizacji Marek Kamiński zasłynął z wyprawy, którą odbył wraz z niepełnosprawnym chłopcem Adasiem Melą na oba bieguny.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© 7858 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.