Pomoc de minimis – krótkie wprowadzenie

Wedle normy prawa rzymskiego – z łaciny: de minimis non curat lex, co oznacza: prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc de minimis to specyficzny i niezwykle korzystny sposób na wyciągnięcie pomocnej dłoni w kierunku przedsiębiorców działających w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli więc posiadasz lub prowadzisz działalność, która mieści się w ustalonym zakresie (poznasz go poniżej) i jesteś zainteresowany otrzymaniem wsparcia, które pozwoli Ci się rozwijać, doskonalić, ale również zarabiać – pomoc de minimis to coś dla Ciebie.Przyjrzyjmy się więc regulacjom prawnym kontrolującym pomoc de minimis. Nadrzędnym dokumentem opisującym zagadnienie jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/1013 z 18 grudnia 2013 roku. Zapisy dokonane w dokumencie obowiązują natomiast od 1 stycznia roku 2014. Ich istotą jest natomiast fakt, że pomoc de minimis stanowi rodzaj pomocy publicznej, nie podlegającej notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest zatem udzielana przez państwo, a przysługuje przedsiębiorcom spełniającym określone wymogi.

Stwierdzenie – prawo nie troszczy się o drobiazgi stanowi zaś gwarancję, że pomoc de minimis – pomoc o relatywnie niewielkich wymiarach – nie naruszy naturalnej i prawidłowej konkurencji na rynku oraz nie wpłynie na handel pomiędzy państwami członkowskimi.

Tego typu forma wsparcia przedsiębiorców może być wykorzystana na szereg różnych celów. Należą do nich między innymi inwestycje, szkolenia, ale nie tylko. Okazuje się bowiem, że pomoc de minimis to także szansa na umorzenie odsetek ZUS oraz innych, ale też możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego.

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca starający się o tego rodzaju wsparcie posiada określony limit – maksymalną wartość, na którą może uzyskać pomoc de minimis. Z reguły jest to 200 tysięcy euro brutto otrzymane przez 3 lata, są jednak wyjątki. Dotyczą one przedsiębiorców zajmujących się drogowym transportem towarów. Oni bowiem mogą otrzymać maksymalnie 100 tysięcy euro. Dodatkowo, ze względu na nadwyżkę mocy przewozowych, wyklucza się możliwość otrzymania wsparcia na zakup pojazdów służących do przewożenia towaru. Firmy zajmujące się transportem ludności nie są w ten sposób ograniczone.

Co zatem należy uczynić, aby otrzymać pomoc de minimis? Po zapoznaniu się z szczegółami oferowanego przez Unię Europejską wsparcia, należy sporządzić bezbłędny wniosek i dostarczyć go do odpowiedniej placówki. Uprzednio jednak zaleca się sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo w okresie danego roku podatkowego i w ciągu dwóch poprzednich lat podatkowych otrzymywało pomoc de minimis i jeśli tak, to na jaką kwotę. Łącznie nie może to być więcej, niż 200 tysięcy euro, a 100 tysięcy euro dla sektora transportu drogowego.

W: Bez kategorii
© 8979 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.