Samorząd

Chociaż terminem „organizacje społeczne” posługuje się wiele aktów prawnych, takie jak kodeks postępowania cywilnego, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, czy kodeks postępowania karnego. To jednak w polskim ustawodawstwie nie znajdziemy jednoznacznej definicji takiej organizacji. Socjologowie definiują to pojęcie następująco: „Jest to każda forma organizacji się obywateli, która nie jest jednostką finansów publicznych, nie działa w celu osiągnięcia zysku i nie jest organizacją typu religijnego”. Istnieją różne rodzaje organizacji społecznych. Podstawowy podział zakłada, że w ramach organizacji społecznych wyróżniamy: organizacje pozarządowe, organizacje uważane za pozarządowe i organizacje nieformalne. Każda z takich organizacji, niezależnie czy jest to fundacja, stowarzyszenie, czy spółdzielnia musi posiadać swój samorząd. Czym właściwie samorząd jest? Jak łatwo można wywnioskować z nazwy samorząd daje możliwość samodzielnego stanowienia o swoim losie i ważnych dla siebie sprawach. Jest niezależny od innej władzy. Jak wiele aspektów prowadzenia administracji publicznej, pojęcie samorządu wywodzi się z Niemczech. Słowa selbstverwaltung, używano dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez państwo. Z tym też najczęściej kojarzy nam się to słowo. Ilekroć mówimy samorząd, mamy na myśli samorząd terytorialny i jednostki wchodzące w jego zakres. Będą to oczywiście gmina, powiat i województwo. Nadanie jednostkom terytorialnym pewnej swobody decydowania o sobie, było bardzo mądrą decyzją. Chociażby dlatego, że jednostki centralne nie są w stanie skupić się i zaznajomić z problemami lokalnej społeczności. Władze samorządu terytorialnego chociażby gminy, doskonale znają swoich mieszkańców i ich potrzeby. Zdają sobie sprawę jakie inwestycje zrealizować, aby na terenie ich gminy żyło się lepiej. Powiedziałem pokrótce o samorządzie terytorialnym. Drugim rodzajem jest samorząd, o którym wspomniałem wcześniej, taki na szczeblu organizacji. Samorząd taki określany jest jako funkcjonalny. Jest to wspólnota osób oparta na więzi wykonywanego zawodu lub innej działalności. Możemy wyróżnić tu np. samorząd adwokacji, lekarski, prokuratorski, sędziowski, radców prawnych, rzemieślniczy, studencki, rolniczy, samorząd spółdzielczy i wiele innych. Dlaczego warto organizować coś takiego? Pokażę to na przykładzie samorządu studenckiego. Tworzą go przedstawiciele studentów, wybierani w wyborach . Samorząd taki reprezentuje studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w Radzie Wydziału – najważniejszym organie wydziału. Innymi słowy samorząd dba o interesy studentów. Jego członkowie zawsze chętnie pomogą i udzielą wszelkich informacji związanych z organizacją studiów oraz funkcjonowaniem uczelni. W razie jakichkolwiek pytań śmiało można zwracać się do nich. Ponadto samorząd organizuje wiele akcji oraz imprez kulturalnych jak np. „wydziałówka”. Samorząd, nieważne jakiego rodzaju to podstawowe uregulowanie, zapewniające sprawne funkcjonowanie wszelkich organizacji.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.