Stowarzyszenia – sposób na realizowanie marzeń

Odkąd odzyskaliśmy wolność i funkcjonujemy na bazie własnej, nie narzuconej nam z zewnątrz Konstytucji, mamy prawo – jako obywatele – do zrzeszania się. I to z niemal dowolnych przyczyn, w imię obrony grupowych interesów. Warto to prawo znać i z niego korzystać, dzięki temu prawu bowiem mamy wpływ na to, jak funkcjonuje świat wokół nas. Stowarzyszenia w Polsce mają więc swoje gwarancje prawne. Najważniejszą gwarancją jest Konstytucja rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie ten dokument określa również to, czym jest stowarzyszenie. A jest ono organizacją dobrowolną. Jej celem nie jest zarobek, a realizacja samodzielnie ustalonych celów. Jedyne ograniczenie dotyczy tego, że członkowie stowarzyszenia nie mogą być osobami pozbawionymi praw publicznych, no i muszą być obywatelami naszego kraju posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Dane o stowarzyszeniach są regulowane nie tylko przez Konstytucję. Drugim podstawowym aktem prawnym, który reguluje kwestie dotyczące stowarzyszeń jest ustawa z 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”. To ona reguluje bardziej szczegółowe zasady działalności stowarzyszeń w Polsce. I tak stowarzyszenie może być zarejestrowane bądź nie. Najprostszą formą stowarzyszenia, jest stowarzyszenie zwykłe, które nie posiada osobowości prawnej. Stowarzyszenie takie działa zgodnie z ustalonym regulaminem, a o powstaniu zawiadamia się starostę. Stowarzyszenie zwykłe utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich. Nie może prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn oraz dotacji oraz zrzeszać osób prawnych. Stowarzyszenie może być także zarejestrowane. Podstawą jego działalności jest wtedy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Założyć zarejestrowane stowarzyszenie musi minimum 15 osób, które ustalają statut stowarzyszenia oraz w nim zawierają podstawowe o sobie informacje. Stowarzyszenie, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, musi mieć swoją siedzibę, oryginalną nazwę, a także zawarte w statucie informacje na temat siedziby, terenu działania, sposobu uzyskiwania statusu członka oraz innych informacji dotyczących zasad działania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane, w przeciwieństwie do zwykłego, może zyskiwać fundusze nie tylko ze składek, ale także darowizn i dotacji. A w jakim celu w ogóle stowarzyszenia powstają? Pozwalają one zrzeszać się i wspólnie działać ludziom, którzy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu. Może to być ochrona środowiska w rejonie, poprawa sytuacji osób o gorszym statusie materialnym, pomoc dotycząca jednostek, które spotyka wykluczenie społeczne, a także szeroko rozumiane cele kulturalne. Należy jednak pamiętać, że stowarzyszenie nie może działać w sposób dowolny, a zawsze zgodnie z raz ustalonym i zapisanym w statucie celem (bądź celami). Jest ze swej działalności rozliczane i może być kontrolowane.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.