Trzeci sektor ma znaczenie

Organizacje społeczne robią wiele dobrego w tym kraju. To inicjatywa wykazywana przez obywateli i dla obywateli daje nadzieję, że jeszcze jakieś wartości na tym świecie obowiązują. Prawdziwego ducha pokazuje jednak naród, którego członkowie z biegiem lat chętniej zapisują się do organizacji społecznych. Z jednej strony chcą pomóc innym, ale tak naprawdę pomagają też sobie. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie wiadomo, kiedy samemu będzie się pomocy wymagało. A po drugie, działanie na rzecz konkretnego, ale bezinteresownego, celu daje okazję by poczuć się lepiej z samym sobą. Gdy praca wydaje się pozbawiona sensu, wówczas działanie na rzecz trzeciego sektora może przywrócić życiu rozsądny kierunek. Gdy państwo zawodzi obywateli i przygniata ich kolejną toną przepisów, organizacje pozarządowe biorą na swoje barki ciężar pomocy najbardziej potrzebującym i zapomnianym. Polska demokracja rozwija się, staje się coraz bardziej świadoma, mniej chaotyczna. Sytuacja gospodarcza kraju ustabilizowała się w ostatnich latach, choć niewątpliwie wiele jest jeszcze do zrobienia. Niemniej jednak nastał dla kraju trochę spokojniejszy czas, kiedy można skupić się na organizowaniu życia społecznego. Poświęcić się budowaniu fundamentów społeczeństwa, które nie zostawia słabszych. To dobrze świadczy o Polakach, którzy już nawet swoje dzieci angażują do pomocy innym. Trudno wyobrazić sobie lepiej spędzony czas. Trzeci sektor łączy w sobie elementy regularnej działalności, opartej na przepisach prawa, statutach i zasadach działania z oddolną, spontaniczną działalnością zwyczajnych ludzi. Osób, które widzą niedociągnięcia w funkcjonowaniu państwa i szukają sposobów, aby uzupełnić braki. Najważniejsze jest, by coś robić. Nawet gdy czasami nie udaje się osiągnąć wszystkich celów czy pomóc każdemu potrzebującemu. Trzeci sektor ma znaczenie, ponieważ na wielu polach pomaga przywrócić nadzieję. To nie tylko fundacje i stowarzyszenia, ale również szereg innych organizacji społecznych, skupiających ludzi wokół jakiejś sprawy. Takie podmioty pomagają zarówno dzieciom, jak i chorym czy potrzebującym wsparcia w walce o swoje prawa. Trudno jednoznacznie zdefiniować trzeci sektor. Na pewno działa on non-profit na rzecz konkretnej grupy ludzi bądź w celu realizacji jakiegoś zadania. Organizacje społeczne mogą natomiast wspierać rozwój najmłodszych bądź opiekować się starszymi. Mogą budować obiekty użyteczności publicznej bądź tworzyć struktury, w ramach których udzielana będzie różnego rodzaju pomoc.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© 2380 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.