Funkcjonowanie w przestrzeni publicznej

ipad-820272_1280Podmioty życia społecznego bywają bardzo mocno eksponowane  w mediach i ze względu na prowadzone przez siebie działania, mogą być chwalone lub krytykowane. W liberalnych warunkach demokratycznego państwa prawa praktycznie każda forma społecznej działalności jest dopuszczalna, tak długo jak w jawny sposób nie łamie porządku konstytucyjnego – chociażby poprzez nawoływanie do nienawiści rasowej czy narodowej. Pewne poglądy, skrajnie fanatyczne i faszystowskie, nie mogą być w żaden sposób realizowane – ani przez partie polityczne, ani tym bardziej organizacje pożytku publicznego czy społeczne instytucje.
Większość z nich powoływana jest jednak w celach bardzo szczytnych i niejednokrotnie utryzmywane są one w całości z celowych wpłat swoich statutowych członków. To granty, programy pomocowe z ministerstw, oraz dobrowolne wpłaty obywateli, pozwalają takim organizacjom społecznym na realizowanie swoich zadań. Te natomiast mogą być skrajnie różne i odpowiadać na różne potrzeby – zdaniem założycieli takiej organizacji, najważniejszych. Z punktu widzenia społeczeństwa bez wątpienia wartością samą w sobie jest solidarność międzypokoleniowa czy niski poziom uzależnień i patologii społecznych, albo też aktywacja zawodowa najmłodszych.
W zależności od tego, co aktualnie stanowi dla społeczeństwa, kultury oraz gospodarki państwa największe wyzwanie, organizacje społeczne starają się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie przygotowując odpowiednie programy, propozycje rozwiązań systemowych czy reform ustawowych. Oczywiście każda organizacja tego typu ma prawo do całkowicie samodzielnego stanowienia o swojej strategii i głównych celach, priorytetach – rzadko skuteczne okazuje się wykonywanie wielu misji i zadań na kilkunastu polach. Najskuteczniejsze okazują się w perspektywie wielu lat te organizacje, które decydują się skupić na wąskim wycinku rzeczywistości i np. prowadzić badania analityczne, statystyczne i ankietowe na konkretnych grupach odbiorców.
Przykładowo organizacja powołana do życia dla niwelowania odsetku uzależnionych od narkotyków nieletnich, może realizować swoje działania statutowe chociażby poprzez organizowanie okresowych wizytacji w szkołach podstawowych czy średnich i prowadzenie tematycznych zajęć z specjalnie przygotowanym do tego celu mentorem. Niejednokrotnie dane pozyskane w wyniku badań i analiz rynku czy danych statystycznych, poczynione przez organizacje społeczne, dają najbardziej jasny obraz tego, co myślą, czego obawiają się lub czego oczekują, konkretne grupy społeczne.
Wielokrotnie takie organizacje powoływane są do życia jednak przez określone lobby, ludzi czujących się pozostawionymi samym sobie – bez wsparcia systemu, z niskimi szansami dochodzenia swoich praw przed sądem czy organem administracji. Np. ojcowie starający się odebrać matkom prawa rodzicielskie, statystycznie nie mają najmniejszych szans na odniesienie sukcesu w takiej prawnej batalii. Dlatego do życia powołanych zostało kilka organizacji społecznych walczących o prawa takich ojców i wspierających ich zarówno prawnie, formalnie, finansowo jak i medialnie, w dochodzeniu swoich praw i racji.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.