O rodzinie

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa – powinna być ona chroniona przez państwo, wspierana oraz szanowna. Rolą rodziny jest nie tylko wydawanie na świat potomstwa, ale również jego wychowywanie, przekazywanie wzorców kulturowych oraz postaw obywatelskich. Rodzina stanowi podstawową komórkę, w której następuje pierwotna socjalizacja dzieci. Rodzina może być postrzegana przede wszystkim jako jednostka zaspokajająca konkretne potrzeby jej członków. W przypadku rodziny jako instytucji społecznej wyróżniamy takie funkcje jak materialno-ekonomiczna, opiekuńcza, prokreacyjna, seksualna, klasowa, kulturalna, rekreacyjno-towarzyska oraz emocjonalna. Każdy z tych elementów pozwala zaspokoić takie potrzeby i wymagania jak: potrzeba bezpieczeństwa, chęć nauki i poznawania, potrzeba stabilności materialnej i emocjonalnej. Wiele traktatów o rodzinie poświęconych jest również roli poszczególnych jej członków – jest to ciekawe zagadnienie, gdyż role matki i ojca zmieniają się wraz z postępem techniki, narastającym równouprawnieniem. Autorzy piszący o rodzinie zwracają przede wszystkim uwagę na to, jak ewoluowała rola głowy rodziny, jak zmieniają się autorytety oraz jaka była i jest rola kobiety w rodzinie.

rodzina noworodek

O rodzinie napisano już wiele książek – dotyczą one zagadnień nie tylko socjologicznych, ale i kulturowych czy nawet ekonomicznych. Rodzina jest ciekawym zagadnieniem zarówno ze względu na jej członków, ale również z powodu więzi łączących konkretne osoby należące do rodziny. Rodzina, jako komórka społeczna, podlega opiece takich specjalistów jak psychologowie, psychoterapeuci oraz pedagodzy – zadaniem ich jest dbanie o to, aby wszelkie konflikty niemożliwe do rozwiązania na gruncie rodzinnym, zostały zażegnane na wskutek terapii oraz rozmów.

W przypadkach spraw sądowych, takich jak rozwody czy odebranie praw rodzicielskich, o rodzinie decyduje sąd rodzinny. Niestety w Polsce coraz więcej tego rodzaju spraw. Maja one miejsce najczęściej w przypadku braku zgody pomiędzy małżonkami. Najczęściej jednak w takiej sytuacji cierpią dzieci. Wszelkie decyzje o rodzinie podejmowane są przy współpracy z psychologiem czy pedagogiem. Sądy kierują się przede wszystkim dobrem dzieci. Jeśli dziecko, ze względów bezpieczeństwa, nie może przebywać z żadnym z rodziców, sądy ustanawiają rodziny zastępcze – mogą być nimi krewni dziecka lub osoby nie spokrewnione.

Poradniki o rodzinie znajdziemy przede wszystkim w księgarniach – istnieją w nich specjalne działy, w których znajdziemy książki traktujące o relacjach w rodzinie, wychowaniu dzieci, komunikacji czy nawet dotyczące żywienia dzieci posiadających alergie czy choroby wrodzone. Taka literatura jest pomocna i powinna stanowić wyposażenie domowych półek. Książki o rodzinie znajdziemy jednak także w księgarniach internetowych – ich wybór jest napraw∂ę szeroki, warto więc poświęcić nieco czasu na wybór tych, które faktycznie mogą nam pomóc i poczytać nieco opinii innych czytelników. Poradniki o rodzinie mogą polecić również psychologowie czy pedagodzy.

A dla świeżo upieczonych matek przygotowaliśmy ranking we współpracy z Terdeals: top5 mlek dla noworodków 🙂
Dostępny jest pod tym linkiem: https://terdeals.com/pl/ranking/115/ranking-top5-mlek-modyfikowanych-dla-noworodkow

W: Porady
© 2380 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.