Organizacje społeczne w pigułce

Organizacja społeczne to zespół ludzki, z którym łączy się istniejące w danym społeczeństwie uporządkowane wspólne życie i działanie. Oparte są zazwyczaj na określonych normach. Dzielą się na pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia; traktowane jak organizacje pozarządowe: spółdzielnie socjalne, spółki prawa handlowego nie działające dla zysku, wspólnota parafialna; nieoficjalne: grupy mieszańców, pasjonatów, koła gospodyń wiejskich. Utworzone są w celach ważnych dla społeczeństwa, np. oddziaływanie na: wyznawców, uczniów, współpracowników, co pozwoli na wspólne osiągnięcie wyznaczonych planów.
Jednymi z ważniejszych organizacji są fundacje wspierające dzieci. Cieszą się one zazwyczaj ogromnym poparciem i zaufaniem. Dzięki nim, wiele dzieci może liczyć na poprawę warunków bytu, zdrowia. Dają szansę na lepszą przyszłość. Zaliczają się do nich m. in: Ośrodek Pomocy Społecznej. Odpowiada za: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jak i okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, zapewnienie i prowadzenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Inną równie ważną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, których zadania wyglądają następująco: pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu jak i umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Istotne są również placówki opiekuńczo-wychowawcze, pełniące funkcje jak: pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce, wsparcie materialne dla podopiecznych, zapobieganie niedostosowaniu społecznym, korygowanie złego zachowania. Istnieją także mniej ogólne organizacje, pokroju: ,,Mimo wszystko’’. Odpowiada za nią Anna Dymna. Choć została powołana zupełnie z potrzeby chwili, ewoluowała w naprawdę potężną grupę. Warto wyodrębnić przedsięwzięcie,,Festiwal Zaczarowanej Piosenki’’, w którym biorą udział niepełnosprawne, muzycznie uzdolnione dzieci. Koncert odbywa się na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie publiczność może słuchać młodych wykonawców, którzy pomimo wielu trudności są w stanie wzbudzić dech w piersiach.
W Polsce działa wiele organizacji dla osób niepełnosprawnych. Ich liczba zdążyła już przekroczyć osiemdziesiąt tysięcy. Jest to m. in: Polski Związek Niewidomych. Organizuje on konferencje, szkolenia, warsztaty dla osób, którzy do niego należą. Istotną rzeczą jest prowadzenie centralnej biblioteki, w której znajduje się wiele działów z książkami mówionymi bądź pisanymi brajlem. Podobne działanie posiada Polski Związek Głuchych. Wydaje on czasopismo,,Świat Głuchych’’. Fundacja Marka Kamińskiego jest natomiast przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Ma na celu pomagać chorym dzieciom spełniać marzenia. Organizuje wycieczki, obozy i inne intrygujące akcje. Takie przedsięwzięcia pozwalają wyrównać szanse ludzki, którzy urodzili się z defektami i pokazać, że każdy człowiek jest sobie równy.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© 2377 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.