OPP – organizacje pożytku publicznego

W mediach wielokrotnie przewija się określenie OPP – organizacje pożytku publicznego. To bowiem popularne ostatnio formacje z uwagi na fakt możliwości przeznaczenia swojego 1 % podatku oraz innego typu darowizn na tego rodzaju struktury. Pomaga to nie tylko w pewien sposób przyczynić się dla dobra społeczeństwa, ale także finansowo ulżyć samemu sobie – darowizny osób fizycznych przekazane dla OPP można bowiem odliczyć, odjąć od uzyskanego dochodu. To zaś pozwala nam obniżyć podstawę opodatkowania.

Jeśli więc chcesz bliżej poznać zasady działania OPP, ponieważ, być może, zastanawiasz się nad rozpoczęciem takiej działalności lub wahasz się, czy przekazać 1 % podatku dla OPP i jaką organizację wybrać, zapoznaj się z tekstem poniżej.

Uzyskać w Polsce status OPP można od 1 stycznia 2004 roku. Wówczas określono odpowiednie przepisy zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kto natomiast może ubiegać się o nadanie tytułu OPP przez Krajowy Rejestr Sądowy sądów rejonowych? Każda organizacja pozarządowa lub spółka kapitałowa – muszą one jednak przez minimum 2 lata prowadzić działalność pożytku publicznego. Dodatkowo, w przypadku spółki kapitałowej istnieje jeszcze jeden warunek – nie może ona powstać w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oczywiście, są jeszcze inne kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać miano OPP. Należy do nich między innymi niepodważalna jawność działania, w każdej chwili możliwa do skontrolowania prze odpowiednie organy. Rejestr OPP i ogólny nadzór nad tymi formacjami, oprócz Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi też Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W chwili kiedy dana struktura społeczna złoży wniosek i rozpocznie starania o nadanie statusu OPP, będzie ona rzetelnie i dokładnie sprawdzona przez wyżej wymienione organy. Miano OPP można natomiast odebrać organizacji na drodze sądowej.

Należy też pamiętać, aby nie mylić ze sobą dwóch pojęć – działalności pożytku publicznego i OPP. Pierwsze z nich ma bowiem szersze znaczenie. Każda OPP niezaprzeczalnie musi prowadzić działalność pożytku publicznego, jednak nie wszystkie struktury pełniące tę funkcję muszą posiadać status OPP.

Co natomiast należy do korzyści pozyskiwanych w związku z nadaniem organizacji miana OPP? Jak już wyżej wspomniano, osoby fizyczne mogą wybrać daną OPP i, przy pomocy wpisu w deklaracji PIT, przekazać jej 1 % swojego podatku. Co więcej, OPP mogą być zwolnione od pewnego rodzaju podatków, między innymi od podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, a także OPP uwalnia się od opłat skarbowych i sądowych. Organy administracji publicznej powierzają OPP realizację zadań publicznych, a informacje o działalności OPP mogą być darmowo rozpowszechniane przez publiczną radiofonię i telewizję.

Oczywiście OPP pozostaje pod kontrolą. Ma obowiązek przygotowywać doroczne sprawozdanie, w którym informuje między innymi o tym, na co przeznaczone zostały pozyskane środki.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.