Działalność proekologiczna

co-zyskaszDzisiaj coraz częściej mówi się o idei zrównoważonego rozwoju, która ma przyświecać działalności większości państw i organizacji. Im większy coś ma wpływ na rzeczywistość i kształtuje swoje otoczenie – tym bardziej powinno przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju. Duże firmy i korporacje otwierające swoje wielkie inwestycje na nieużytkowanym dotąd terenie zielonym, muszą dzisiaj spełnić wiele wymogów nie tylko licencyjnych czy budowlanych, ale także środowiskowych. Udowodnienie, że dana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne okolicy, to jeden z pierwszych kroków, jakie spełnić muszą chociażby deweloperzy budujący nowe osiedle mieszkaniowe. Mało tego – wiele regionów czy samorządów wymaga także od zainteresowanego inwestora, aby w projekcie zagospodarowania przestrzeni tereny zielone wokół nie tylko nie zostały zniszczone, ale wręcz zostały odpowiednio zaadaptowane lub zrewitalizowane.

Proces rewitalizacji terenów miejskich odbywa się dzisiaj w wielu rozwijających się krajach, ale bardzo silny jest w krajach już rozwiniętych, gdzie zamożne i bardziej świadome społeczeństwa chcą odzyskać przestrzeń miejską dla siebie. Nie podoba im się wszechobecna dominacja betonu, asfaltu i konstrukcji z kostki brukowej – liczy się przede wszystkim stworzenie miejsc do aktywacji ludności i potencjału społecznego drzemiącego w lokalnych strukturach. Rekreacja, uprawianie sportu, rodzinne spędzanie czasu – wszystko to może odbywać się na terenach zielonych lub odzyskanych do użytkowania terenów postindustrialnych. Miejsca znajdujące się na obrzeżach dużych metropolii, przeważnie mają bardzo bliską styczność ze środowiskiem naturalny, fauną oraz florą. W takich sytuacjach zagospodarowanie przestrzeni przeważnie nie ogranicza się na odgrodzeniu nowej inwestycji wielkim murem od pobliskiego lasu czy jeziora. Wręcz przeciwnie – te przestrzenie są dla współczesnego człowieka bardzo atrakcyjne i pożądane, przez co mądrzy inwestorzy wydają niekiedy ogromne środki, aby w zgodzie z prawem budowlanym i normami ekologicznymi, adaptować te tereny pod rekreację oraz wypoczynek.

Niewątpliwie jest to w dużej mierze sukces różnych organizacji prospołecznych i proekologicznych, które od wielu dekad zabiegały o to, aby rozwój ośrodków miejskich i wzrost gospodarczy państw nie opierał się na tak barbarzyńskim i bezmyślnym wykorzystywaniu wszystkich zasobów naturalnych. Właśnie na kanwie takiego odpowiedzialnego myślenia o możliwości rozwojowe naszych przyszłych pokoleń, z troski o stan środowiska naturalnego za dziesięć i pięćdziesiąt lat – w wielu dziedzinach naukowych pojawiła się koncepcja zrównoważonego rozwoju. Zarówno socjologowie, ekologowie, ekonomiści jak i filozofowie, urbaniści i politycy – zaczęli dostrzegać oczywiste zobowiązania, jakie względem kolejnych pokoleń mają te dzisiejsze. Zauważenie, że dalszy rozrost gospodarczy i przestrzenny kosztem surowców naturalnych i otoczenia przyrodniczego jest całkowicie niedopuszczalny i prowadzi jedynie do jeszcze większych kosztów wtórnych, związanych z realizacją zadań i procesów, które mogłaby dla społeczności lokalnej robić naturalna fauna i flora, a przez jej zdewastowanie człowiek musiał wymyśleć alternatywne i kosztowne oraz czasochłonne procesy.

W świetle tych nowych odkryć i tez udało się stworzyć nie tylko w Unii Europejskiej, szereg konkretnych praktyk sektorowych i rozwiązań metodologicznych, które mają na celu pomóc różnym podmiotom w prawidłowym wdrażaniu się do tej nowej odpowiedzialnej rzeczywistości. Unia Europejska jest jednak w stanie chociażby nakładać surowe sankcje na swoich członków nie wywiązujących się z zaleceń zrównoważonego rozwoju, ale także wymuszać na poszczególnych podmiotach bardzo określone reakcje czy zmiany prawne. W Europie nie ma więc aż tak silnego oporu przez zrównoważonym rozwojem – stał się on faktem i już od blisko dekady coraz większe środki wydatkowane są właśnie na cele związane z takim rozwojem Unii, który można by uznać za całkowicie zrównoważony.

Ze społecznego punktu widzenia, zrównoważony rozwój ma zagwarantować ludziom w przyszłości dostęp do wszystkich kluczowych usług ekosystemów, ale także umożliwić rozwój w sprzyjających warunkach, dać dostęp do fauny i flory oraz wszystkich tych przywilejów, które posiadamy aktualnie sami. Z punktu widzenia typowo ekologicznego, promowanego przez różne organizacje ekologiczne i polityczne ugrupowania nazywane zielonymi – celem nadrzędnym każdego pokolenia powinno być przede wszystkim szanowanie lokalnego, ale też globalnego ekosystemu. Wywieranie wpływu na inwestorach czy strukturach lokalnych poprzez restrykcyjnie zapisane prawa i obowiązki nie musi więc zawsze przynosić określonego rezultatu.

Niejednokrotnie protesty ekologów czy jakiekolwiek materiały medialne publikowane na temat zagrożenia zrównoważonego rozwoju przez jaką inwestycję, spotykają się z ogromną kontrą miłośników inwestycji i niepohamowanego rozwoju gospodarczego. Zarzuca się takim środowiskom, że przedkładają dobro przykładowych osad lęgowych czy ścieżek przemarszu dzikiej zwierzyny, kosztem inwestycji kluczowych dla miasta czy gospodarki. W istocie jednak proekologiczne organizacje bardzo często wypowiadają się w imieniu wszystkich tych ludzi, którzy nawet nie mają świadomości, jak bardzo wybudowanie miejskie obwodnicy czy osiedla mieszkalnego w danej lokalizacji zaburzy funkcjonowanie całego ekosystemu lokalnego na zawsze. Czasami możliwość przejechania danego odcinka kilka minut szybciej nie jest warta tego, aby pozbawiać region jedynych w swoim rodzaju struktur ukształtowania terenu czy gatunków fauny i flory. Problematyczne dla ich wizerunku jest też bez wątpienia czasami zbyt radykalnych charakter przyjmowanych form protestu. Oczywiście przykuwanie się łańcuchami do drzew czy blokowanie autostrad, bywa bardzo skuteczne w kontekście powstrzymywania budowy, ale jednocześnie bardzo skutecznie uderza w zwykłych ludzi, którzy frustracją za utrudnienia w życiu codziennym obarczają w takich sytuacjach właśnie protestujących ekologów.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.