Działania społeczne i środowiskowe

magnifier-424566_1280Chociaż przez długie lata społeczności polskiej wydawało się, że Unia Europejska przede wszystkim dokładać będzie pieniędzy do projektów infrastrukturalnych i spójnościowych, dzisiaj sytuacja ta już nie jest tak kolorowa. Oczywiście zagrzebywanie różnic pomiędzy biednymi regionami a tymi zamożnymi wciąż jest w agendzie europejskiej na głównym miejscu, niemniej wiele krajów jak Polska, zdążyło już wykonać wiele kluczowych inwestycji infrastrukturalnych czy komunalnych i przepaść ta nie jest już tak wielka. Tworzenie nowych dróg i oczyszczalni ścieków czy renowacja systemów energetycznych finansowane z pieniędzy unijnych bez wątpienia pomogły Polsce wykonać swoisty skok pokoleniowy. Dalej jednak działania UE w takich krajach nakierowane są już na nieco inne projekty, głównie związane z kapitałem ludzkim oraz rolnictwem, zwłaszcza ekologicznym.

Jeśli chodzi odpowiednie stymulowanie społeczeństwa europejskiego, w ramach programów prowadzonych przez Komisję Europejską i różne instytucja oraz organy wspólnotowe, nigdy nie brakowało środków na dokształcanie zawodowe chętnych. Jeśli tylko ktoś szuka kompletnie nowych umiejętności i zdolności oraz prawidłowo uzasadni sfinansowanie danego kursu albo szkolenia – najpewniej otrzyma z Unii odpowiednie wsparcie na ten cel. Jeszcze wyżej w ramach całej Unii Europejskiej ceni się ludzi, którzy po zakończeniu studiów albo jeszcze w ich trakcie zdecydowali się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Granty i programy finansujące pierwsze miesiące czy nawet lata prowadzenia firmy przez obywatela Unii Europejskiej, bywają bardzo wysokie i znacznie przekraczają wszystkie możliwe do zainkasowania krajowe programy wsparcia na start młodych przedsiębiorców. Nie brakuje organizacji, które specjalizują się tylko i wyłącznie w konsultowaniu programów biznesowych czy znajdowaniu potencjalnych kontrahentów i rynków zbytu dla czyjegoś ciekawego pomysłu, towaru albo usługi.

Finansowe wsparcie to jedno – jak pokazują jednak liczne badania prowadzone wśród młodych właścicieli własnego biznesu, to wsparcie kadrowe czy intelektualne na starcie przydałoby im się najbardziej. Dlatego różne kraje, ale także instytucje europejskie, zakładają specjalne miejsca, gdzie młodzi przedsiębiorcy mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy księgowej albo prawnej czy biznesowej. Możliwość udania się po darmową poradę w kwestii rozliczania podatków albo rozwiązania konkretnego sporu prawnego z innym podmiotem gospodarczym – to bardzo dużo, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy to regulacje prawne, ustawy i rozporządzenia są wyjątkowo skomplikowane i nawet adwokaci często nie mogą dogadać się co do interpretacji danego zapisu. Im bardziej zbiurokratyzowany jest rynek pracy i utrudnione od strony formalnej jest zakładanie własnej działalności – tym gorzej wróży to całej gospodarce. Niewątpliwie ograniczanie tych barier w dostępie urzędów i urzędników dla przeciętnego młodego przedsiębiorcy, powinno jeszcze w Polsce dbać. Są bowiem takie kraje, gdzie założyć swoją firmę można nawet w siedem minut. W Polsce pomimo wprowadzenia możliwości rejestrowania działalności online , wciąż na realne uruchomienie biznesu czekać trzeba nawet do dwóch tygodni. A to tylko pierwsza z licznych przeszkód, które w Polsce do pokonania ma młody przedsiębiorca w pierwszych miesiącach swojego funkcjonowania na rynku.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.