Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to ogólnopolskie stowarzyszenie pozarządowe, które funkcjonuje od 2002 roku. Jego założeniem jest działanie na rzecz praw dzieci , a tym samym pomoc wszystkim dzieciom, które wymagają pomocy. W ramach swych działań proponuje pomoc i opiekę nad wszystkimi dziećmi, które tej pomocy potrzebują. Tymi, które są zaniedbane, nie mają rodziców, lub domu, które żyją w nędzy, ale także tych zagrożonych uzależnieniami lub życiem w środowisku przestępczym. Opieka dotyczy także dzieci niepełnosprawnych oraz tych, które są zagrożone przez niedostateczną opiekę związaną ze złym stanem zdrowia. Historia istniejącego dziś Towarzystwa Przyjaciół Dzieci sięga aż 1949 roku, gdy doszło do zjednoczenia dwóch wcześniej jeszcze działających organizacji działających na rzecz dzieci. Po wojnie organizacje te zajmowały się nie tylko dziećmi osieroconymi, ale także tymi powracającymi z zesłania i z obozów koncentracyjnych. Ich misją było wspieranie państwa w misji opieki nad dziećmi, które tej pomocy wymagają. Organizacja działa także na rzecz popularyzacji wiedzy i prawa do respektowania praw dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przez lata swojej działalności współpracowało przy tworzeniu domów dziecka, żłobków oraz innych punktów, które wspierają rodziców w opiece nad dziećmi małymi. Na tym jednak jego działalność się nie kończy. Towarzystwo zajmowało się także organizowaniem dla dzieci wypoczynku, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, tworząc specjalne kolonie i półkolonie, wczasy, biwaki oraz wycieczki. Wybierając formę aktywności dla dzieci – zgodnie z profilem działalności organizacji – uwzględnia się także pochodzenie dziecka, dbając szczególnie o to, by dzieci zagrożone wykluczeniem (czyli na przykład te pochodzące z terenów wiejskich), miały dostępno kultury dostępnej tylko w większych ośrodkach miejskich. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zajmuje się także szeroko rozumianą pomocą w opiece zdrowotnej nad dziećmi. Prowadzi więc sanatoria i placówki sanitarne i higieniczne. A także wszelkie różnego typu placówki opiekuńczo wychowawcze, takie jak internaty, świetlice oraz socjoterapeutyczne ośrodki opieki nie tylko nad samymi dziećmi, ale także całymi rodzinami, które tego wymagają. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi również liczne innowacyjne działania. Należą do nich między innymi stworzenie i wypromowanie nowych form adopcji, takich jak okresowe domy zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Te pierwsze są bardzo istotne, ponieważ pozwalają dziecku przebywać w bezpiecznym środowisku i otoczeniu na czas kryzysu rodzinnego. Towarzystwo objęło także pomocą dzieci niepełnosprawne i chore, tworząc takie rodziny adopcyjne również dla dzieci z problemami zdrowotnymi. W tym celu Towarzystwo organizuje także kolonie zdrowotne, które pomagają również dzieciom niepełnosprawnym. Ze względu na szeroką działalność pomocową i wspierającą działanie innych jednostek administracyjnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci posiada szeroką strukturę organizacyjną obejmującą cały kraj. Obecnie do Towarzystwa należy 150 tysięcy osób. Działa ono na każdym szczeblu: od wojewódzkiego do gminnego. Organizacja wspiera też jednostki oświatowe w prowadzonej przez nie działalności oraz na każdym szczeblu ściśle z nimi współpracuje, prowadząc działania zgodną ze swym statusem.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.