Organizacje niezależne od rządów

vintage-1318361_1280Na świecie działa wiele organizacji społecznych realizujących różne cele różnych grup ludzi. Jedne mają charakter formalny, inne nieformalny, są jeszcze zupełnie inne grupy. Na świecie dużą popularnością cieszą się liczne organizacje pozarządowe. Część z nich działa również w Polsce. A co to są organizacje pozarządowe? Są to takie organizacje, które tworzą osoby fizyczne lub prawne, a nie organy administracji państwowej lub same państwa, ich działalność nie ma na celu osiągania zysków, a jedynie realizację określonych celów i obronę pewnych interesów. Tak to można w skrócie przedstawić.

Czym jest organizacja pozarządowa? W Polskim prawie określa to Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Generalnie organizacje pozarządowe to instytucje, które mają inne cele niż zarabianie pieniędzy, nie są jednostkami sektora finansów publicznych ani administracji publicznej, posiadają lub nie osobowość prawną, muszą one posiadać regulacje prawa określające ich charakter i zakres działalności itp. Warto jeszcze zwrócić na coś uwagę – podmioty te generalnie mogą wypracowywać pewien zysk na własny użytek, ale ich działalność nie może mieć celu komercyjnego.

Organizacje tego typu często ukazywane są w postaci skrótu NGO. Po rozwinięciu oznacza on non-governmental organization, czyli właśnie organizacja pozarządowa. Mają one różne cele. Może to być wywierania nacisku na rządy lub jakieś państwa, mogą one zajmować się organizacją pomocy humanitarnej dla rejonów objętych klęskami żywiołowymi, wspierać działalność edukacyjną lub inną. Na rzecz takiej organizacji często pracują wolontariusze z całego świata. Są organizacje pozarządowe o zasięgu międzynarodowym i pomagają im ludzie z różnych państw. I tym sposobem każdy z nas przyczynia się do tego, że świata staje się lepszym. Dzięki takim organizacją wolontariusze mogą nabyć ciekawego doświadczenia, które może im zaprocentować w życiu. Niekiedy wśród wolontariuszy znajdują się prawdziwe talenty.

Szacuje się, że pierwsze organizacje pozarządowe powstały jeszcze w osiemnastym wieku, a dokładniej w jego końcówce. Organizacje te były zaangażowane w działalność mającą na celu zniesienie niewolnictwa oraz na rzecz ruchu wyzwolenia kobiet. Do dziś prowadzą rozmaitą działalność na całym świecie. Zajmują się między innymi promocją energii ekologicznej.

Niebędące częścią żadnego organu administracji publicznej, ani żadnego rządu. Nie są ramieniem żadnego państwa, a związkiem wolontariuszy z całego świata. Organizacje pozarządowe – bo o nich mowa prowadzą na całym świecie działalność mającą na celu uczynienie go lepszym. Jest to również jeden z przykładów na to, jak ludzie we współczesnym świecie mogą się organizować. Oczywiście mowa tutaj o państwach, w których panuje system demokratyczny. I który pozwala dokonać rzeczy wielkich.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© 6037 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.