Polska pomoc

Niesienie pomocy jest we współczesnym świecie jednym z ważniejszych wyzwań. Gdyby zwiększyć liczbę działań związanych z wyrównywaniem szans rozwojowych, świat stałby się z pewnością trochę lepszy i żyłoby się nam bez wątpienia nieco bezpieczniej. Być może trudno w to uwierzyć, ale wciąż jeszcze istnieją takie zakątki naszego globu, gdzie podstawowe prawa nie są należycie przestrzegane: nie dba się o środowisko, dzieci zmuszane są do ciężkiej pracy i nie mają możliwości, aby podjąć edukację, a kobiety są dyskryminowane i wykorzystywane przez mężczyzn. Istnieje głód, niewolnictwo, ubóstwo i nędza dnia codziennego. Czasem aż trudno uwierzyć, że w XXI wieku możliwe jest tak okrutne zaprzeczanie dotychczasowemu dorobkowi naszej cywilizacji.

Tak wiele terenów jest niszczonych przez konflikty zbrojne. Często cierpią niewinni ludzie. Niejednokrotnie łamane zostają wszelkie prawa, a łamiący nie ponoszą żadnych konsekwencji ze względu na swe czyny. Na szczęście pozostałe kraje nie patrzą obojętnie na te wydarzenia i starają się nieść swoją pomoc, która objawia się na wielu płaszczyznach. Jak wygląda polska pomoc w tym zakresie? Czy Polacy chętnie angażują się w działania mające na celu niesienie pomocy tym krajom, gdzie żyją ludzie bez perspektyw na lepszą przyszłość? Na to pytanie w jakimś sensie próbuje odpowiedzieć strona internetowa „polska pomoc”. Okazuje się, że Polska, jako kraj przynależący do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy OECD – włącza się bardzo chętnie w szereg różnych działań związanych z pomaganiem krajom rozwijającym się. Polska pomoc jest coraz bardziej widoczna poprzez różne inicjatywy. Na arenie międzynarodowej nasz kraj wyróżnia się między innymi wsparciem i działaniem na rzecz redukcji ubóstwa w świecie. Polska prezentuje się jako kraj niezwykle solidarny. Między innymi dlatego, że w sposób rzetelny wywiązuje się ze zobowiązań w ramach Milenijnych Celów Rozwoju. Polska pomoc to także, a może i przede wszystkim, aktywne włączanie się w zapewnienie opieki i ochrony dla ludności poszkodowanej przez klęski żywiołowe, wojny, kataklizmy czy wszelkie inne zbrojne konflikty pozbawiające ludzi środków do życia. Nie pozostajemy obojętni na cierpienie i krzywdę innych. Wielu Polaków chętnie włącza się także w działania edukacyjne związane ze zwiększaniem świadomości w zakresie globalnych problemów, jakie mogą nam w przyszłości zagrażać.

Polska pomoc przejawia się też poprzez promowanie demokracji i przestrzeganie podstawowych praw człowieka. Bardzo ważną rolę odgrywa w tym kontekście budowanie nowoczesnych instytucji, które okazują się wręcz niezbędne do inicjowania nowych działań edukacyjnych. Bez tych instytucji trudno byłoby wspierać rozwój gospodarczy i społeczny czy zadbać o wzrost poziomu kształcenia lub starać się o poprawę warunków pozwalających swobodnie korzystać z opieki medycznej, co w naszych realiach okazuje się ważne. We współczesnym świecie instytucje mają, jak się coraz częściej okazuje, ogromną siłę przebicia. Polska pomoc realizowana jest również w formie różnych projektów oraz programów. Bardzo często polska pomoc objawia się w organizowaniu licznych zbiórek pieniędzy, żywności czy produktów niezbędnych życia, które przekazane zostają potrzebującym na całym świecie. Jak widać: polska pomoc ma wiele twarzy. Przejawia się na wielu płaszczyznach życia publicznego i jest realizowana na bardzo różne sposoby. Współpracują w jej obrębie różne instytucje i organy publiczne.

W: Bez kategorii
© 2111 Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.