Pomoc finansowa

Żyjemy w dość niespokojnych czasach. Wahania rynkowe wpływają na wszechobecnie panujący lęk o spokojne „jutro” i, co za tym idzie, lepszą przyszłość. Każdy stara się, jak tylko może, na różne sposoby, zapewnić sobie dobrobyt i odpowiednie, wolne od jakiegokolwiek braku, warunki życia codziennego. Szeroko rozumiana pomoc finansowa staje się niejednokrotnie jedyną ostoją i wsparciem w różnych dążeniach współczesnego człowieka. Jest nieodzowna zwłaszcza wtedy, gdy myślimy na przykład o rozwoju firmy, realizacji jakiegoś projektu, a nawet w o spełnieniu skrywanego w duszy marzenia, takiego jak długo odkładana podróż, remont mieszkania, budowa domu albo kupno samochodu. Czasem pomoc finansowa stanowi rodzaj jedynego koła ratunkowego. Może okazać się wybawieniem zwłaszcza wtedy, gdy dotyka nas jakiś nieprzewidziany kryzys finansowy albo gdy potrzebujemy pieniędzy na konkretny cel (jak te, które zostały już wymienione powyżej).

Pomoc finansowa spełnia we współczesnym świecie bardzo wiele funkcji. Istnieją też różne rodzaje takiej pomocy. Lista nowych możliwości w tym zakresie wydłuża się z biegiem lat coraz bardziej. Nic dziwnego: przy dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, dynamiczna powinna być również pomoc finansowa. Jednym z najważniejszych rodzajów wsparcia finansowego jest dobrowolna darowizna przekazywana na bądź to na cel charytatywny, bądź dla wskazanej, konkretnej osobie czy instytucji. Coraz większą popularność zyskują również we współczesnym świecie dofinansowania, dotacje, donacje (dobra ziemskie nadane jako nagroda) i dopłaty. Często można usłyszeć o nich w kontekście rozwoju rolnictwa. Ogromną rolę odgrywa w tym kontekście Unia Europejska wypłacająca rolnikom wysokie dopłaty i dotacje. W środowiskach akademickich podobną rolę,co dotacje i dopłaty, spełnia tak zwany grant, który umożliwia realizację projektów naukowych (często w zagranicznych placówkach i na zagranicznych, renomowanych uczelniach). Tradycyjną pomocą finansową dla zdolnych uczniów i studentów jest stypendium. Może być to stypendium naukowe przyznane za wybitne osiągnięcia – wówczas nie bierze się pod uwagę sytuacji materialnej studenta. Uczelnie przyznają także stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na specjalne stypendia mogą też liczyć uczniowie i studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Pomoc finansowa może mieć też zgoła odmienny charakter od wspomnianej wyżej dopłaty, stypendia czy granty. Współczesny człowiek, aby zrealizować jakiś plan, przedsięwzięcie lub inwestycję, zmuszony jest zaciągnąć pożyczkę. Kredyty to również pomoc finansowa, ale należy ją w określonym czasie zwrócić w całości – niejednokrotnie nawet z nawiązką, gdy weźmie się pod uwagę wysokie oprocentowania kredytów w niektórych bankach. Pomocą finansową jest również refundacja. Zetknął się z nią każdy, kto choruje na przewlekłe choroby i z tego tytułu otrzymuje lek, którego część kosztów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak pokazują powyższe przykłady – pomoc finansowa ma niejedno oblicze. Czasem jest bezzwrotna (jak w przypadku darowizny), czasem trzeba ją zwrócić w całości (pożyczka), niejednokrotnie trzeba samemu ponieść koszty pomocy finansowej (w przypadku kredytu), często uwarunkowana jest spełnieniem kryterium (dofinansowanie) albo wskazaniem celu (grant). Bez pomocy finansowej rozwój (zarówno osobisty, jak i gospodarczy) nie byłby możliwy. Dobra pomoc finansowa jest częścią sukcesu.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.