Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego to ogromna (największa w Polsce) organizacja pracująca na rzecz młodzieży. To także organizacja z długoletnią tradycją. Powstała w czasie, gdy Polacy odzyskiwali niepodległość własnego kraju, a dokładnie w 1918 roku, 1 listopada. Minęło niemal sto lat, a organizacja ta wciąż cieszy się sławą i ogromnym prestiżem. Jej korzenie sięgają jednak jeszcze głębiej, ponieważ powstanie Związku Harcerstwa Polskiego w 1918 roku było w rzeczywistości połączeniem wcześniej istniejących już organizacji harcerskich działających na terenie zaborów. Przez cały okres swej działalności organizacje harcerskie, zjednoczone ostatecznie w Związek Harcerstwa Polskiego miały na celu zjednoczenie osób niezależnie od płci, pochodzenia i wyznania, ale ze względu na wspólnie wyznawane wartości. I dziś Związek jest organizacją dobrowolną, nacechowaną patriotycznie, która działa na zasadzie stowarzyszenia. Związek Harcerstwa Polskiego wywodzi wartości z wiary chrześcijańskiej. Jednak wychowanie, które jest ideą Związku, zakłada poszanowanie dla każdego człowieka i jego wiary. W statucie Związku jest między innymi misja pracy nad samodoskonaleniem. Założeniem jest szkolenie młodzieży, w poszanowaniu dla wcześniej wspomnianych wartości, mające na celu ukształtowanie charakteru jednostki dzięki stawianym jej wyzwaniom. Ważną zasadą w harcerstwie jest to, że mimo wywodzenia wartości z wierzeń chrześcijańskich, organizacja pozostawia każdemu członkowi wybór własnego systemu wartości. Chodzi jednak o to, by wychowanek związku był osobą odpowiedzialną, dążącą do osobistego rozwoju, czerpiącą inspirację z poznawania innych ludzi oraz otaczającego go świata (wraz z szacunkiem dla otaczającej człowieka przyrody). Chodzi także o promowanie takich wartości jak tolerancja, demokracja, prawda, wolność, sprawiedliwość i przyjaźń. Ze względu na wysoką złożoność Związku Harcerstwa Polskiego jego najwyższe organy są dosyć złożone, skomplikowane. Najwyższą władzą jest Zjazd ZHP, ale między poszczególnymi zjazdami władzę zwierzchnią sprawuje Przewodniczący ZHP, Rada Naczelna i Naczelnik ZHP oraz Główna Kwatera ZHP. Na poziomie wojewódzkim organizowane są chorągwie, na poziomie powiatowym zaś hufce. Te ostatnie dzielą się na gromady, a potem na drużyny, zastępy i inne mniejsze jednostki wchodzące w skład drużyny. Grupy członkowskie dzielą się również na grupy wiekowe. Najmłodsi mają między 6 a 10 lat. Kolejne grupy to 10-13 lat, 13-16 lat, 16-21 lat. Wśród harcerzy instruktorzy pracują od lat 16, starszyzna ma powyżej 21 lat, a tak zwani seniorzy powyżej 55 lat. Jak łatwo zauważyć, zgodnie ze statusem Związku, może do niego należeć właściwie każdy, niezależnie właściwie od wieku.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.