Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża – co warto wiedzieć o tej organizacji?

2000px-RedCross_MagenDavid_RedCresent.svgJedną z największych, jeśli nie największą organizacją humanitarną na świecie jest Międzynarodowy Ruch czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który w sumie, zrzesza w sobie około 97 milionów członków na całym świecie. Jego podstawową ideą jest niesienie pomocy humanitarnej w krajach objętych wojnami, klęskami żywiołowymi bez patrzenia na to, jakiego wyznania czy też orientacji politycznej są osoby potrzebujące pomocy. Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc ma swoje oddziały niemal we wszystkich państwach na świecie. Działa także w Polsce. To co łączy je wszystkie, to siedem podstawowych zasad, którym wszyscy członkowie wiernie służą. Oto one:

humanitaryzm – Międzynarodowy Czerwony Krzyż prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony ludzkiego życia, poszanowania ludzkiej godności – zapewnianie pożywienia, ubrań, leków oraz ochrony praw człowieka – prowadzenie akcji uświadamiających w krajach łamiących prawa człowieka, walka o życie niesłusznie skazanych.

bezstronność – Czerwony Krzyż udziela pomocy wszystkim potrzebującym, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, poglądy polityczne. Jedynym warunkiem pierwszeństwa w udzieleniu pomocy jest jej udzielenie tym najbardziej potrzebującym.

neutralność – Czerwony Krzyż nie zajmuje stanowiska w absolutnie żadnych sporach.

niezależność – Czerwony Krzyż jest niezależny od każdego państwa, w którym funkcjonuje – jednak zawsze w granicach prawa danego państwa.

dobrowolność – nikt nikogo nie może zmusić do działania w ramach Czerwonego Krzyża.

jedność – w każdym kraju może istnieć tylko jedna organizacja działająca w ramach Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

powszechność – organizacja stara się być obecna we wszystkich krajach, na całym Świecie.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc ma swoje cele, które zakładają jego działalność nie tylko w czasie wojny, ale także w czasie pokoju. W czasie wojny jednym z zadań Czerwonego Krzyża jest opieka nad ofiarami, rannymi oraz dozorowanie jeńców wojennych, aby przetrzymywani byli z poszanowaniem praw człowieka, w okresie pokoju opiekuje się ofiarami klęsk żywiołowych, epidemii oraz wypadków. Do zadań Czerwonego Krzyża należy także wizytowanie obozów dla internowanych i uchodźców, prowadzi ewidencję jeńców. Czerwony Krzyż organizuje na całym świecie kursy ratownictwa i pierwszej pomocy, organizuje zbiórki krwi a także szerzy oświatę zdrowotną.

Warto pamiętać o tym, że gdyby nie Czerwony Krzyż, wiele osób nie przeżyłoby wojen albo klęsk żywiołowych. Wszystko dzięki humanitaryzmowi jaki obudził się w założycielu organizacji – Henriemu Dunantowi, który znalazł się na miejscu bitwy pod Solferino. Ujrzał tam ciała setki ofiar śmiertelnych a także żołnierzy dogorywających po niezwykle krwawym starciu. To właśnie wtedy obudziła się w nim idea wspierania takich właśnie ludzi. Szczęśliwie przetrwała do dzisiaj i jest kultywowana oraz szanowana przez miliony ludzi na całym świecie. Należy mieć nadzieję, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc będzie miał jednak więcej możliwości działań pokojowych aniżeli wojennych.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.