związki zawodowe

Na początku warto zadać sobie pytanie, czym w ogóle są związki zawodowe? Otóż związek zawodowy, to demokratyczna organizacja powoływana przez pracowników w zakładzie pracy. Jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów pracowników, wszystkich, nie tylko członków związku. W Polsce przynależność do związku jest dobrowolna. Aby związek powołać wymagane jest co najmniej 10 osób. Działalność związków w Polsce reguluje ustawa o związkach zawodowych z 23 maja 1991r. Ustawodawca podkreśla, że związek zawodowy jest to dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony praw pracowników, obrony interesów zawodowych i socjalnych. Związek jest w swojej działalności statutowej niezależny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Działalność związków reguluje także prawo międzynarodowe. W tym celu ochrony praw pracowników założona została Międzynarodowa Organizacja Pracy. Związki zawodowe po raz pierwszy zostały założone w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku, a następnie w kolejnych rozwiniętych gospodarczo krajach, takich jak: Francja, Stany Zjednoczone i państwa niemieckie. Było to nierozerwalnie związane z rozwojem przemysłu i powstaniem klasy robotniczej, za sprawą tzw. Rewolucji przemysłowej. Już w II połowie XIX w. związki zaczęły nabierać charakteru masowego, zrzeszając zarówno robotników wykwalifikowanych, jak też nie. Mało kto wie, ze związki zawodowe w USA, w czasach dwudziestolecia międzywojennego były blisko związane z mafią. Mafia rozpowszechniła związki wśród włoskich pracowników, celem był oczywiście zysk, ale koniec końców wyszło na dobre. Na ziemiach polskich pierwsze związki zawodowe zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku. Proces ten rozpoczął się na Górnym Śląsku, przede wszystkim w Gliwicach, Bytomiu i Katowicach. Jak związki zawodowe mogą realnie wpłynąć na poprawę warunków zatrudnienia? Nie oszukujmy się, ale pojedyncza jednostka ma niewielką siłę przebicia i praktycznie zerowe możliwości decydowania. Jeśli upomnisz się o podwyżkę, lub będziesz chciał wprowadzić udoskonalenia w swojej branży, najczęściej spotkasz się ze stanowczym: „nie!” ze strony pracodawcy. Działając w grupie, poprzez zbiorowe działanie i mówienie jednym, wspólnym głosem, możecie realnie wpływać na proces decyzyjny w swoim zakładzie pracy. Dodatkowo zyskujesz pewność siebie, ponieważ masz świadomość, że stoją za Tobą ludzie, którzy podzielają Twoje racje i dążą do tego samego celu. W swoich działaniach, związki zawodowe dążą do: poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i stabilizacji pracy, rozwiązywania problemów w sposób skuteczny, drogą pokojową ,ochrony przed dyskryminacją i nękaniem w pracy (tzw. Mobbing), pomocy prawnej i materialnej swoim członkom, poprawy wysokości płacy oraz dodatków do wynagrodzenia. Jak widać związki zawodowe to bardzo skuteczne narzędzie w walce z grubymi rybami korporacji o godziwy byt i odpowiednie warunki traktowania. Czy jest to rozwiązanie idealne? Oczywiście, że nie. Ze związkami zawodowymi jest jak z demokracją. Jak dotąd nikt nie wymyślił lepszego rozwiązania.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.