Ośrodek Pomocy Społecznej – jak może wesprzeć obywateli

Jeśli termin Ośrodek Pomocy Społecznej kojarzy Ci się raczej negatywnie i przychodzą Ci na myśl długie kolejki do okienek w urzędzie, poddenerwowane panie urzędniczki i zmęczeni interesanci, spróbuj nieco zmienić swoje nastawienie. Jeśli wahasz się i krępujesz przed skorzystaniem z pomocnej dłoni wyciąganej do Ciebie przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przestań kojarzyć przyjęcie pomocy ze wstydem i otwórz się na liczne działania, które powstały z myślą o obywatelach.

Ośrodek Pomocy Społecznej to organizacja, która powinna oferować wsparcie obywatelom należącym do wszystkich grup wiekowych i każdego rodzaju grup społecznych. Zatem, OPS charakteryzuje otwartość na przedszkolaki, dzieci szkolne, młodzież licealną, studentów, osoby dorosłe, seniorów… Co więcej, Ośrodek Pomocy Społecznej wyciąga pomocną dłoń zarówno w kierunku dużych rodzin, małżeństw bezdzietnych i osób pozostających w stanie wolnym i żyjących w pojedynkę. Każdy więc może skorzystać ze wsparcia OPS.

Jaka jest natomiast formalna, prawda definicja organizacji takiej jak Ośrodek Pomocy Społecznej? Jest to jedna ze struktur funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – najczęściej stanowi ona pierwsze miejsce, w którym pojawiają się osoby poszukujące wparcia ze strony państwa. Dlatego też OPS powinny być szeroko dostępne, a dotarcie do informacji o lokalizacji, w której działa Ośrodek Pomocy Społecznej nie może sprawiać ludności problemu. OPS musi działać w każdej polskiej gminie i właśnie pod kontrolą gminy pozostaje. Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się bowiem pod nadzorem odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta. OPS wykonują zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej i zajmują się nadzorem oraz koordynacją realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, którą podjęła gmina.

Co to oznacza w praktyce? Jest to dla obywateli sygnał i zapewnienie, że terytorium, które zamieszkują, poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, oferuje im wsparcie w trudnej sytuacji i nie pozostawia ludności samej sobie.

W jaki sposób OPS powinno nieść pomoc? Oczywiście organizując konkretne działania – takie, na które istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie. Jak natomiast rozpoznać potrzeby obywateli? Z pewnością nie siedząc za biurkiem i wertując sterty dokumentów, a wychodząc w tak zwany teren i szczerze rozmawiając z obywatelami.

Jak już wcześniej wspomniano, Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje między innymi z rodzinami. Co jej oferuje? Prócz oczywistego wsparcia materialnego, OPS dba o utrzymanie prawidłowego, zdrowego charakteru rodzinnych relacji. Walczy więc ze zjawiskiem przemocy w rodzinie – zarówno tej skierowanej przeciwko współmałżonkowi, ale również tej, której ofiarą padają dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera harmonijny rozwój najmłodszych – promuje zarówno sprawiedliwy dostęp do edukacji, ale i do opieki medycznej. OPS dba także o zdrowie psychiczne mieszkańców gminy – stara się przeciwdziałać zjawiskom okaleczania i samobójstwom. Wreszcie, Ośrodek Pomocy Społecznej aktywizuje seniorów.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.