Pomoc nie tylko w gotówce.

Pomoc osobom dotkniętym ubóstwem lub różnymi trudnościami życiowymi jest obowiązkiem tak samo państwa jak i całego społeczeństwa. W walce o godne warunki życia i rozwoju udziela się cała machina opieki społecznej oraz liczne organizacje pozarządowe. Niestety sytuacja w kraju jest taka, że jeszcze bardzo dużo ludzi nie może godnie żyć i normalnie egzystować z różnych powodów. Nierzadko zasiłek z opieki społecznej jest jedynym źródłem utrzymania dla całkiem pokaźnej liczby rodzin. Cele opieki społecznej powinny skupiać się na pomocy osobom, które z jakichś powodów nie są w stanie samodzielnie egzystować w społeczeństwie. Zasiłek z opieki społecznej to forma pomocy konieczna ale nie rozwiązująca problemu u źródła. Uwaga wszelkich instytucji oraz organizacji pozarządowych skupia się więc nie na leczeniu objawów, ale próbie zwalczenia przyczyn. Przywracanie możliwości samodzielnego utrzymania byłoby najlepszą i najbardziej skuteczną metodą zwalczania ubóstwa. I takie też zadania stawiają sobie wszyscy związani z tematem. Aktywizacja zawodowa, zwalczanie uzależnień i patologii leży u podstaw budowania zdrowego społeczeństwa. Jednak są sytuacje, gdy nie można zbyt wiele zrobić. W przypadku ciężkiej niepełnosprawności lub choroby, zasiłek z opieki społecznej lub opieka w ośrodku pomocy jest jedynym rozwiązaniem dla ludzi dotkniętych tym problemem. Niemniej jednak jest bardzo dużo możliwości pomocy pozostałym osobom. Tak samo jak państwo tak i organizacje trzeciego sektora mocno angażują się we wszelkie sposoby budowania nowych możliwości dla zatrudniania bezrobotnych, rozwiązywania trudnych problemów prawnych czy zapewniania kwalifikacji i wykształcenia niezbędnych do normalnego, samodzielnego życia. Uniezależnienie się od środków jakie zapewnia zasiłek z opieki społecznej, to pierwszy krok do społecznej i prawidłowej egzystencji. Bywa to bardzo trudne. Sama niezaradność życiowa nie jest bowiem jedyną przyczyną biedy czy trudnej sytuacji. Alkoholizm i patologie społeczne cechują się bowiem tym, że osoby nimi dotknięte nie starają się zwykle współpracować z odpowiednimi organami, licząc jedynie na zasiłek z opieki społecznej. Ten problem wydaje się być najważniejszym w kwestii jego rozwiązywania, gdyż nie dotyka on zwykle pojedynczego człowieka, ale także jego bezpośredniego otoczenia i rodziny. A więc pomoc rodzinom dotkniętym patologiami wydaje się być bardzo ważna. Wiele organizacji pozarządowych skupia się właśnie na działalności wychowawczo-pedagogicznej oraz opiece nad dziećmi z rodzin alkoholików lub narkomanów. Chodzi tutaj głównie o umożliwienie im w miarę normalnego startu w dorosłość, który zapewni im życie wedle innych standardów niż te wyniesione z domu. Zasiłek z opieki społecznej bywa koniecznym narzędziem w wielu przypadkach – stałe lub okresowe zapomogi bywają bowiem nie tylko sposobem na codzienne opłaty, ale często umożliwiają rozwój i zmiany w kierunku samodzielności. Czasami jednak najważniejsze jest wsparcie życzliwych osób i dobra rada specjalisty posiadającego odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

W: Bez kategorii
© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.