Rozmaite zrzeszenia czyniące nasz świat lepszym

world-1302959_1280Promowanie jakiejś idei, wspieranie grup i państw rozwijających się, zrzeszanie się celem dokonania zmian na jakąś mniejszą lub większą skalę – obecnie to wszystko jest możliwe. I to na skalę międzynarodową! A w jaki sposób? Za pomocą różnego rodzaju organizacji społecznych.

Ludzie we współczesnych czasach mogą łączyć się w różnego rodzaju organizacje. A jaki to ma sens? Wyobraźmy sobie, że chcemy dokonać jakichś zmian na obszarze miasta lub większym. Wtedy ludzie o podobnych poglądach, chcących tego samego mogą się zjednoczyć, a nawet nadać wszystkiemu kształt mający naturę formalno-prawną. Organizację są związkami rejestrowanymi, które działają zgodnie z przepisami prawnymi i posiadają własny statut. Ważnym elementem jest niedochodowy charakter ich działań. To znaczy organizacje te posiadają w ogóle pewien budżet, ale ma on na celu umożliwienie realizacji ich zamierzeń.

Organizować się mogą artyści, którzy chcą nieść światu pewne przesłanie, naukowcy chcący szerzyć wiedzę z jakiegoś obszaru, zakładać kółka naukowe lub współpracować przy międzynarodowych projektach. Zrzeszać się mogą ludzie praktykujący podobną religię, mniejszości narodowe i inne. Po to, aby lepiej bronić swoich praw, aby szerzyć swoją ideę, aby zmieniać świat na lepszy.

Jest wiele rodzajów organizacji społecznych. Wśród nich są organizacje pozarządowe, organizacje traktowane jak organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, koła i grupy mieszkańców, spółdzielnie socjalne, wspólnoty parafialne, fundacje itp.

Zrzeszać mogą się również miłośnicy określonego gatunku literackiego, miłośnicy starych komputerów, ludzie mający jakieś zainteresowania. Charakter działalności różnego rodzaju organizacji określają regulacje prawne. W Polskim prawie są przepisy określające jakie wymogi mają spełniać określone ich rodzaje. Weźmy na przykład stowarzyszenie – jest to dobrowolne, samorządne oraz trwałe zrzeszenie. Posiada ono możliwość samodzielnego określania swoich celów, programów działania, struktur organizacyjnych itp. Stowarzyszenia dzielą się na zwykłe i zarejestrowane. Te zarejestrowane muszą zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby takie stowarzyszenie w ogóle powstało musi do niego przystąpić przynajmniej piętnaście osób. Ponadto zrzeszenie musi opracować własny statut, wybrać komitet założycielski itp.

Podobne regulacje dotyczą również innego rodzaju organizacji społecznych. Przy czym w różnych państwach są różne przepisy. Ale mimo wszystko możliwe jest istnienie organizacji o charakterze międzynarodowym, które czynią ten świat lepszym. Oto co dzisiaj można.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.