Jak założyć organizacje społeczną?

foldery_koloroweJeżeli ktoś postanowi działać społecznie i chce zrzeszyć grupę osób mających podobne cele powinien zastanowić się nad założeniem organizacji pozarządowej. Od czego należy zacząć?  Przede wszystkim od decyzji jaki typ organizacji społecznej wybrać. Najczęściej wybór pada na stowarzyszenie i fundacje.  Jak to dokładnie wygląda?
W przypadku stowarzyszenia do jego założenia potrzebne jest 15 osób, które na zebraniu założycielskim zostaną jego członkami. Na takim spotkaniu powołuje się komitet założycielski, ustala nazwę i uchwala statut stowarzyszenia. Czasami dokonuje się również wyboru komisji rewizyjnej oraz zarządu. Komitet założycielski jest zobowiązany do złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wraz z załącznikami do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu takiego wpisu organizacja zyskuje osobowość prawną. Co to oznacza? Pozwala to danemu stowarzyszeniu na dokonywanie czynności prawnych we własnym imieniu. Taka organizacja staje się podmiotem praw i obowiązków. Należy również nabyć numer NIP, REGON oraz założyć konto bankowe. To ostatnie jest niezbędne, by finanse stowarzyszenia były prowadzone w sposób rzetelny i przejrzysty. W tym miejscu pojawia się pytanie kto może zostać członkiem takiej organizacji NGO? Na szczęście nie ma w tym zakresie zbyt wielu ograniczeń. Członkiem może zostać obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia muszą posiadać odpowiednią zgodę swoich opiekunów prawnych, jednak nie posiadają żadnych praw wyborczych, za wyjątkiem organizacji zrzeszających małoletnich.
Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, gdy dana grupa decyduje się na założenie fundacji. Tutaj wszystko zaczyna się od woli fundatora, która jest wyrażana w dokumencie zwanym aktem fundacyjnym. W tym miejscu określa się cel powstania fundacji. Kto może zostać tzw. fundatorem? Praktycznie każda osoba fizyczna lub prawna, która przeznaczy określony majątek na wskazany przez siebie cel użyteczny społecznie (czyli fundusz założycielski). Ważna rzecz do zapamiętania to fakt, że cele muszą mieć charakter publiczny. Co zatem należy robić, gdy już stworzono akt fundacyjny? Przede wszystkim należy określić wysokość funduszu założycielskiego. Następnie należy stworzyć statut fundacji. Kolejny krok to rejestracja organizacji w KRS. Wraz z wpisem to zarząd zaczyna decydować o majątku fundacji. Trzeba pamiętać by wyrobić numery NIP, REGON oraz założyć konto bankowe, niezbędne do prowadzenia finansów w sposób przejrzysty.
Zarówno stowarzyszenia jak i fundacje działają w Polsce od ładnych paru lat. W tym czasie te organizacje dokonały wiele dobrego. Ich działania tak naprawdę trudno wycenić finansowo. Ich działania polegają nie tylko na zbieraniu pieniędzy. To także edukacja społeczeństwa, działania wspierające kulturę i tradycję – te wszystkie działania są trudne do przeliczenia na pieniądze. Działalność organizacji społecznych świadczy również o pozytywnym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To jeden z elementów prawidłowo działającej demokracji. Dlatego sprawne działanie wielu organizacji użyteczności publicznej powinno każdego cieszyć. Tak naprawdę codziennie każdy obywatel korzysta z działalności organizacji NGO nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Warto zatem kibicować działalności organizacji społecznych. Ważne też, by wspierać organizacje NGO poprzez chociażby słynny 1 % podatku. Należy mieć nadzieję, że organizacje użyteczności publicznej dalej będą mogły się rozwijać i działać prospołecznie. Dobrze, jeśli coraz więcej osób zechce angażować się w ich działanie. Tylko wtedy całe społeczeństwo zdecydowanie zyska na pracy organizacji pozarządowych.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.