Kondycja społeczeństwa a funkcjonowanie organizacji społecznych

Każdy chyba wie, że dojrzała demokracja to taka, gdzie obywatele chętnie i świadomie angażują się w życie społeczne. I w mniejszym regionalnym i w większym zakresie. Organizacje społeczne są tu papierkiem lakmusowym, dlatego warto przyjrzeć się czy i jak funkcjonują. A zastanawiając się jak funkcjonują w Polsce organizacje społeczne, trzeba w pierwszej kolejności zastanowić się w ogóle nad aktywnością naszego społeczeństwa. Obserwując kwestię zainteresowania wyborami i życiem publicznym, należałoby Polakom wystawić negatywną opinię. Jednak warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, bo może się okazać, że nie lubimy organizacji i działalności politycznej, ale nie znaczy to, że jesteśmy całkiem obojętni na aktywność społeczną. Organizacja społeczna to zgodnie z literą prawa organizacja samorządowa, zawodowa, spółdzielcza lub stowarzyszenie. Ogólnie rzecz biorąc, w Polsce obecnie panuje raczej trend wzrostowy, co do zakładania i funkcjonowania takich organizacji. Można więc tylko cieszyć się, że stowarzyszeń i fundacji powstaje coraz więcej. Jednak czy możemy na tej podstawie uznać, że jesteśmy świadomym społeczeństwem, które jest zaangażowane w życie ogółu? Niestety. Kolejne badania wykazują, że interesujmy się głównie problemami najbliższych: rodziny i znajomych. A jeśli tymi dotyczącymi szerszego ogółu, to tylko na krótko. Bardzo trudno nam na dłużej angażować się w działania, które wynikają z potrzeb osiedla, miasta czy regionu, zwłaszcza jeśli realizowane projekty nie dotyczą bezpośrednio nas. Dlaczego tak się dzieje? W każdym społeczeństwie występują mikro i makro grupy, które w pewien sposób na siebie wpływają i są od siebie zależne. Te mniejsze grupy to te, których członkowie znają się osobiście, może być nimi zarówno rodzina, jak i grupa koleżeńska. Większe grupy dotyczą zbiorowości, które nie pozostają w bezpośredniej styczności, a jednak mają pewne wspólne interesy. Może to być grupa młodych matek, mieszkańcy danego miasta lub osiedla albo młodzież fascynująca się konkretnym sportem. Grupy te, jak już zostało powiedziane wzajemnie na siebie oddziałują – i te mniejsze i większe. Przenikają się i tworzą dosyć skomplikowaną strukturę składającą się na całe społeczeństwo. Podział istniejących grup można kwalifikować na różny sposób. Istnieją bowiem grupy nieformalne, które jednoczą się wokół pewnych wartości oraz formalne. Te ostatnie mają spisany statut i określone kierownictwo. Patrząc na problem z jeszcze innej strony można uznać, że są grupy, do których człowiek należy niezależnie od drogi świadomego wyboru oraz takie, które wybiera, a nawet co do których o przynależności musi się starać. Te wszystkie kwestie dotyczące struktury społeczeństwa są bardzo ważne, jeśli zacznie się rozpatrywać problematykę organizacji społecznych. Wywodzą się one raczej z grup nieformalnych, ale mają na celu zjednoczenie i obronę konkretnych interesów, wartości lub pomoc konkretnym grupom społecznym. Funkcjonują najlepiej jeśli są organizowane oddolnie. Czy w społeczeństwie Polskim istnieje siła, by takie organizacje tworzyć? Nie można odpowiedzieć negatywnie, ponieważ takie organizacje istnieją. Niektóre z nich są silne i funkcjonują sprawnie, ale wciąż widać tu pewne braki. Organizacje i stowarzyszenia są stosunkowo nieliczne, a polscy obywatele jednoczą się w 100% jedynie w pewnych sytuacjach. Można więc powiedzieć, że jesteśmy dopiero na pewnym etapie rozwoju społeczeństwa, gdzie wciąż silniejsze są więzy rodzinne i koleżeńskie, niż społeczne. Ogólny trend jest jednak pozytywny, dlatego warto wspierać istniejące organizacje. Warto przyglądać się działalności tych funkcjonujących wokół nas i starających się realizować projekty na rzecz lokalnej społeczności lub interesu jakiejś grupy. Wspieranie jej działań może przyczynić się przecież do poprawy sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu. Warto także rozumieć na czym w ogóle istnienie organizacji społecznych polega. Zasadniczo wszystkie organizacje tego typu nazywa się w Polsce trzecim sektorem. Mają one za zadanie działanie na rzecz interesu publicznego. Samo pojęcie organizacji społecznej może być rozumiane dosyć szeroko. Ma jednak wspólne cechy. To organizacje działające legalnie, w ramach prawa, choć niekoniecznie zarejestrowane. Składają się z zrzeszonych osób (fizycznych bądź prawnych), które działają na jej rzecz. Organizacje społeczne mają wspólny cel i realizują go w oparciu o wyznawane wartości. Warto też zauważyć, że organizacje społeczne funkcjonują z zasady poza ingerencją państwową.

W: Bez kategorii

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Organizacje Społeczne. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.